Indkaldelse til Årsmøde for alle medlemmer af K17 Valby.

Årsmødet afholdes onsdag den 2. juni kl. 18:00 i Sognegårdens have

Indkaldelse og dagsorden er udsendes pr. mail til alle kredsens medlemmer mindst 14 dage før mødet.

Eventuelle forslag eller kandidater til bestyrelsen skal meddeles Formanden inden 15. maj 2021
Efter dagsordenens faste punkter vil der blive orienteret om kommende arrangementer, tid til spørgsmål mv.

Selve mødet vil blive tilrettelagt så det både er for børn og voksne og således hjælpe børn, forældre og ledere med den demokratiske proces.

(hvert medlem har én stemme, børn under 15år  repræsenteres af forældre)

Mødet er afsluttet senest kl. 19:30

Dagsorden:

 • Formandens beretning
 • Regnskab 2020 og budget 2021
 • Indkomne forslag
  •  
 • Valg til bestyrelsen:
  • Ann Charlotte Gräns
  • Karsten Rye
  • Henrik Engqvist
  • Bolette Staunstrup(genopstiller ikke)
  • en forældrerepræsentant mere.
 • følgende blev valgt sidste år for 2 år:
  • Line Larsen
  • Rikke Strøm
 • Valg til Børneråd:
  • Alma
  • Filippa
  • Selma ( evt. ny kandidat)
 • Eventuelt