Indkaldelse til Årsmøde for alle medlemmer af K17 Valby.

Årsmødet afholdes i Sognegården den 3. april 2019 fra kl. 18.00.

Eventuelle forslag eller kandidater til bestyrelsen skal meddeles Formanden inden 15. marts 2019.01.15
Efter dagsordenens faste punkter vil der blive orienteret om kommende arrangementer, tid til spørgsmål mv.

Selve mødet vil blive tilrettelagt så det både er for børn og voksne og således hjælpe børn, forældre og ledere ind i den demokratiske proces.

(hvert medlem har én stemme, børn under 15år  repræsenteres af forældre)

Mødet er afsluttet senest kl. 19:30

Dagsorden:

  • Formandens beretning
  • Regnskab 2018 og budget 2019
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen:
  • Ann Charlotte Gräns ( modtager genvalg)
  • Nadia Meelby ( ikke på valg)
  • Karsten Rye ( modtager genvalg )
  • Line Larsen ( ikke på valg)
  • Henrik Engqvist ( modtager genvalg)
  • Bolette Staunstrup ( modtager genvalg