Indkaldelse til Årsmøde for alle medlemmer af K17 Valby.

Årsmødet afholdes online den 28.oktober 2020 fra kl. 19:30

Indkaldelse og dagsorden er udsendt pr. mail til alle kredsens medlemmer, sammen med link til online deltagelse.

Eventuelle forslag eller kandidater til bestyrelsen skal meddeles Formanden inden 23.september 2020
Efter dagsordenens faste punkter vil der blive orienteret om kommende arrangementer, tid til spørgsmål mv.

Selve mødet vil blive tilrettelagt så det både er for børn og voksne og således hjælpe børn, forældre og ledere den den demokratiske proces.

(hvert medlem har én stemme, børn under 15år  repræsenteres af forældre)

Mødet er afsluttet senest kl. 20:10

Dagsorden:

 • Formandens beretning
 • Regnskab 2019 og budget 2020
 • Indkomne forslag
  • bestyrelsens forslag til kontingentændring til kr. 150 pr. kvartal ( stigning på kr. 100/år)
 • Valg til bestyrelsen:
  • Rikke Strøm ( modtager valg, har været indsuppleret det seneste år)
  • en forældrerepræsentant mere.
 • følgende blev valgt sidste år for 2 år:
  • Ann Charlotte Gräns
  • Karsten Rye
  • Line Larsen
  • Henrik Engqvist
  • Bolette Staunstrup
 • Valg til Børneråd:
  • Vi ønsker at oprette et børneråd som kan give bestyrelsen gode ideer og feedback fra børnehøjde. Der skal vælges 2-3 deltagere for 1 år
 • Eventuelt