Kære Børn og forældre

Så starter FDF K17 igen med møder for børn. Onsdag d. 20. maj bliver første møde efter mere end to måneders nedlukning.

Men selv om vi skal i gang igen, bliver det ikke helt som vi plejer. Dels er der nogle skrappe krav og retningslinjer vi skal overholde, og dels er Sognegården lukket, da haven pt. er udlånt til en børnehave.

Men det betyder ikke at I skal snydes for FDF-møder. Så fra onsdag d. 20. maj og foreløbig tre uger frem, vil vores møder blive afholdt i Søndermarken.

FDF MØDER ONSDAGE D. 20. – 27 MAJ OG 3. JUNI FOR HELE FAMILIEN

 

For at undgå at komme i konflikt med forsamlingsforbuddet afvikles møderne med flydende mødestart.

Man møder ind i tidsrummet kl. 18 – 18.20 ved indgangen til Søndermarken, nede ved spejderhytten, Bag Søndermarken 20. Her vil et par ledere tage imod, og i takt med at vi kan danne hold på max 10 personer, af små, store, forældre m.fl. vil holdet blive sendt afsted på en rundtur i Søndermarken.

Holdet vil blive udstyret med Coronasikrede kort. På turen rundt vil holdene møde nogle af de øvrige ledere der har nogle Coronasikrede opgaver som holdet skal løse.

Når holdet er tilbage ved udgangen, er mødet slut.

Da vi ikke kan sige præcis hvornår mødet slutter opfordrer vi til, at de forældre der bringer og henter, deltager i mødet.

Start, mål og poster vil alle være forsynet med håndsprit hvis nogen har behov for dette.

Hvis der er nogen der har spørgsmål til mødet, er man velkommen til at kontakte Line eller Henrik på mail, eller skrive en kommentar på mødeindkaldelsen på Facebook.

Lederne vil løbende vurdere og evt. justere konceptet så vi alle forhåbentligt kan få nogle hyggelige og tryge møder.

Nedenfor kan I læse Landsforbundets officielle meddelelse om afvikling af møder i fase 2.

 

På Gensyn

Lederne i FDF K17

FDF frem til 8. juni (Fase 2)

Kulturministeriet har 13. maj udsendt nye retningslinjer for udendørs foreningsaktivitet. Kredse skal frem til 8. juni efterleve følgende retningslinjer:

 • Der må maksimalt samles 10 personer (inkl. ledere) – og kun udendørs. Dog må der må gerne være flere grupper á maksimalt 10 personer til stede på samme facilitet. 
 • Ved flere grupper á maksimalt 10 personer på samme facilitet skal der sikres tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke på noget tidspunkt udgør én samlet gruppe. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Grupperne skal holdes indbyrdes adskilt, og lederne skal følge samme gruppe (brug fx snore, kegler, optegning mv.).
 • Hvis der er flere grupper, skal man have fokus på styring af deltagerantal, herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlingsfriheden, samt i relevant omfang overvåge dette løbende. Der bør være ansvarlige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Alle skal holde 1 meters afstand til andre. Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v., skal der fortsat holdes en afstand på 2 meter.
 • Kredsen skal være særligt opmærksom på høj håndhygiejne i form af vask med vand og sæbe. Brug desuden håndsprit.
 • Alle, der oplever symptomer som feber, hoste og muskelømhed, skal blive hjemme. Opståede milde symptomer skal medføre, at det pågældende medlem sendes hjem.
 • Der skal så vidt muligt anvendes personlige rekvisitter og udstyr (fx sangbøger), når det er nødvendigt for aktiviteten. Er dette ikke muligt, skal kredsen være ekstra opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang udstyret skifter hænder.
 • Aktiviteterne må kun være udendørs og altså ikke i kredshuse/lokaler/hytter. Lokaler kan bruges til administrativt arbejde (kun af voksne), så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.
 • Brug kun undtagelsesvis toiletter. De skal rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Ingen samling før eller efter aktiviteten (brug eventuelt forskudt ankomst/afgang).
 • Overnatning i telte/shelters kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne.

Det anbefales desuden, at plakater med Sundhedsstyrelsens anbefalinger opsættes synligt det sted, aktiviteterne foregår. Hent plakaten her

I tilfælde af spørgsmål kontakt FDF@FDF.dk