Pilte

Hej pilte 10 – 11 år (født mellem 2011- 2012). Mødetider: 18.00 – 19.30. Adresse: Skovbogårds alle 11, 2500 Valby 

Til børn og forældre

Kære Pilte.

HUSK at tage tøj på efter vejret da vi ofte er ude… og husk gerne din fdf skjorte hvis du har en.

Mødetid: 18:00 – 19:30. Nogle beskeder fra dag til dag ændringer vil man kunne se på Facebook side.                      venligste hilsener 

                pilte Ledere

              Carina, Grith og Jessica

——————— Mødetid: kl. 18:00- 19:30. Januar:  4.: “Sort” møde indenfor -Vi laver sjove aktiviteter i mørke 11.: “Sort” møde udenfor -Vi tager i Søndermarken og laver lege i mørket 18.: Spillemøde -Vi spiller brætspil og hygge os (Tag gerne et spil med hvis du har et du vil dele med os andre) 25.: Bålmøde & leg i haven -Hygge om bålet med sang og historie og mørkehocky Februar: 1.: Svømmehal -Vi tager i Vestbadet 8.: Maske møde -Vi laver vores egne masker af gips 15.: Intet FDF (Vinterferie) 22.: Maske møde fortsat -Vi pynter vores masker og laver lidt teater Marts: 1.: Tør du? -Et møde hvor vi skal se hvor meget vi tør 4.-5.: Shelter tur -Se mere her på hjemmesiden 8.: Tør du? Fortsat -Vi får rykket lidt på vores grænser på den gode måde 15.: Banko -Både børne og voksen banko i Johannes Døbers kirke i krypten. Mere info kommer… 22.: Årsmøde + Børnemøde 29.: Påskekredsmøde for alle i kredsen April: 5.: Intet fdf (Påskeferie)   Ret til ændringer forbeholdes. P.S Vi har fået en officiel facebook gruppe som I kan følge med på når der sker noget i kredsen: K 17 Valby FDF Se dags opdateringer eller mere information i FDF K17 Facebook gruppen