Pilte

Nye mødetider! 18-19.30

Kære Pilte

Så er vi klar til sæsonen 2018/19. Dette er sæson nr. 115 i FDF K17 Valby. I år skal vi som noget nyt være ”alene”, dvs. at puslinge og tumlinge har deres eget program. Vi har dog aftalt at vi ca. en gang om måneden har enten kredsmøde eller fællesmøde med puslinge/tumlinge.

Ligeledes er mødetidspunktet flyttet til kl. 18 – 19.30. Jeres ledere er Louise, Lise og Bo. Louise er førsteårsleder men har været med i kredsen i ca. 13 år.

Vi vil så længe lyset og vejret tillader det, tage flaget som afslutning på møderne og derfor øve os i det med at sætte og tage flaget.

Programmet i år skal gerne byde på en række mærker til skjorten. Vi ægger ud inden det bliver for mørkt med bålmærket 4. og skal så forbi en række andre mærker i løbet af året.

Der er forsat plads til at I kan tage kammerater og veninder med, så vi kan blive lidt flere.

Program:

29/8 Vi lærer hinanden at kende, lege mv.

5/9 Fællesmøde. Vi lege ”vilde” lege i haven og huset. (Generalforsamling for forældre kl.18.30-19.30)

12/9 Bålmærket 4. Vi skal bl.a. øve os i båltænding, bålslukning og noget ind i mellem.

19/9 Bålmærket 4. Vi skal afprøve alternative former for snobrød, med anderledes smag og indhold.

26/9 Bålmærket 4. Vi ska lave lidt mere på bål. For alle møder gælder at det kræver udetøj efter vejret og som er fornuftigt efter et bål.

30/9 Kreds skovtur for hele familien. Vi drager ud i naturen, og ser på hvad der gemmer sig der. Deltagelse er gratis, men man medbringer selv mad og drikke til en dag i skoven. Husk solidt fodtøj samt påklædning efter vejret. Tilmelding på info@k17valby.dk og mere information her på hjemmesiden eller Facebook.

3/10 Legemøde i Søndermarken for hele familien. Vi mødes ved det ”Lille Gule Hus” og lege gamle og nye lege med hele familien. Mødet slutter i Søndermarken. Påklædning:” Legetøj.”

10/10 Vi forbereder os til Halloween

17/10 Efterårsferie intet møde

24/10 Mere Halloween

26/10 Halloween på Toftegårdsplads for hele fammilien

31/10 Grundet Halloween og mandefald, slå vi os sammen med pusling og tumlingene og går en tur i Søndermarken hvor vi vil lege nogle lege i mørket -vi starter og slutter i sognegården.

7/11 Vi øver os i det med koder og hemmelig skrift

14/11 Børnebanko og voksenbanko for hele kredsen. Mødet holdes i Johannes Døbers Kirke på Trekronergade. Mere herom senere.

21/11 Spionløb med koder og hemmelig skrift

28/11 Vi øver Lucia til julekredsmødet sammen med Puslinge Tumlinge

30/11-2/12 Juleweekend for hele kredsen

5/12 Vi øver Lucia ovre i Jesuskirken. Vi mødes ved kirken kl. 18.

12/12 Julekredsmøde. Vi starter i kirken hvor vi bl.a. går Lucia og slutter af i Sognegården med fællesspisning og julehygge. Mere herom senere.

Hilsen Piltelederne

Louise, Lise & Bo