Forældrehjælp

Kunne du som forældre til et barn i FDF K17 Valby tænke dig at hjælpe os på den ene eller anden måde, er der et væld af muligheder.

Alt afhængig af om du har lyst til hjælpe til et enkelt arrangement, vil udfolde dine håndværksmæssige evner på en af vores lejre, kan skaffe et eller andet som vi mangler eller har lyst til at bruge en uge af din sommerferie som madtante eller onkel på en sommerlejr hører vi meget gerne fra dig.

Vi bliver altid rigtig glade for en hjælpende hånd.

Køkkenhjælp på ture

Vi har jævnligt weekendture og selvfølgelig sommerlejre hver sommer. Uden at binde dig til noget som helst kan du kontakte kredslederen og blot fortælle at du måske kunne være interesseret i at deltage som mad-tante eller onkel på en weekend tur. Hele famlien er velkommen og alle udgifter til transport og forplejning bliver betalt af kredsen efter fastsatte regler.

Materiale til udlevering

Nogle gange oplever vi at forældre eller venner af kredsen spørger efter noget materiale de kan dele ud. Derfor har vi nu et link herunder hvor  du kan hente en folder omkring FDF og K17 Valby. Den kan hentes ned og printes eller du kan blot videresende den til interesserede. Den ligger som en PDF fil som er lige til sende. Hvis du skulle have lyst til at lægge et par foldere på jeres institution skal I også være velkomne. Husk at spørge om lov først.

Folder: Kreativitet og leg (A5folder_02_krea-leg_b.pdf) 

 

 

Forældrerepræsentant

I FDF K17 Valbys bestyrelse kan der deltage 2 forældrerepræsentanter.

Nuværende repræsentanter:

Charlotte Gräns

Der afholdes mellem 4-5 bestyrelsesmøder om året, som normalt holdes på mandage mellem kl 19.00 og 22.30.

 

Hvad laver vi som forældrerepræsentanter?

Her er det fornuftigt først at kaste et blik på, hvad FDFs Grundlov og Forbundsvedtægter siger generelt om FDF og derefter mere specifikt om bestyrelsesarbejdet, som forældrerepræsentanterne er en del af.

Grundlovens basisdel omfatter: Navn, formål, værdigrundlag, motto, mærke og emblem, arbejdsmidler og medlemmer. Det er en betingelse, for at du kan vælges som forældrerepræsentant eller i det hele taget være medlem af bestyrelsen, at du kan gå ind for og stå inde for FDF-Grundlovens ord og idéer.

§ 11 omhandler Kredsbestyrelsen. Her nævnes bestyrelsen arbejdsområder, og selvom forældrerepræsentanterne næppe spiller den mest centrale rolle ikke mindst på grund af den 2-årige valgperiode, og det, at de er der i kraft af deres børns medlemskab, bør man ikke forledes til at tro, at man som forældrerepræsentant ikke inddrages og kommer til orde ved bestyrelsesmøder og i kredsens almindelige arbejde. Måske ligger styrken netop i, at forældrerepræsentanterne ser hele FDF-arbejdet lidt fra sidelinien, og har fokus på faktorer, som den garvede FDF’er måske ikke lige har opmærksomheden rettet mod til trods for, at lederuddannelse har en høj prioritet hos forbundet og i kredsen.

I øvrigt ligger der i en aktiv kreds som K17 mange opgaver, som forældrerepræsentanterne kan tage aktiv del i, og forhåbentlig kan de gennem et smittende engagement være en positiv sparringspartner for de mange ledere, der står for hverdagens spændende men krævende opgaver med puslinge, tumlinge, pilte og væbnere, ligesom forældregruppen, der jo leverer arbejdets målgruppe, skal føle, at de har deres synspunkter og interesser repræsenteret i arbejdet.

Grundlov og Vedtægter kan læses i FDF-Håndbogen, som på opfordring kan lånes af os.