Kontingent og betalinger

Hvordan foregår kontingent og betaling?

Kontingent

Der betales kontingent i kredsen, og medlemskabet koster kr. 150,- kvartårligt. Kontingent opkrævningerne sendes ud pr. mail med betaling til den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, og uanset hvornår dit barn starter er første opkrævning på de nævnte datoer.

Kontingentet dækker bl.a. aktiviteterne på de ugentlige mødeaftener, mens der betales for ture og lejre fra gang til gang.

Indbetalinger af kontingent samt indmeldelse af nye medlemmer foretages online i vores medlemssystem Medlemsservice.

Tag fat i en af lederne, hvis du har spørgsmål, så hjælper vi gerne. Det er ikke noget der kræver særlig meget tid.

Ture og Lejre

Sommerlejr, weekender, ture o. lign. betales separat. Det er ikke en del af det faste kontingent.

Deltagerbetalingen varierer alt efter arrangementet, og betales direkte til kredsens konto. Det er vigtigt, at det klart og tydeligt fremgår af betalingen, hvad det drejer sig om samt deltagers navn, da det ellers giver vores kasserer en del ekstra arbejde.

Af hensyn til den sparsomme plads på et kontoudtog anbefales det at bruge forkortelser efterfulgt af navn på den person indbetalingen vedrører.

  • Weekend = Wee [+navn]
  • Sommerlejr = Som [+navn]

Kredsens konto: Nordea 2129 – 0111 106 118

Kredsens Mobilepay: 49148

Har du yderligere spørgsmål omkring ovenstående så kontakt en af nedenstående personer:

Formand: Henrik Engqvist på tel. 22 49 65 32
Kredsleder: Line Larsen på tel. 22 15 37 98