Hvad er FDF

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er Danmarks ældste og en af Danmarks største kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. FDF har mere end 32.000 medlemmer i 450 lokale kredse over hele landet og i Sydslesvig. Hver kreds er en selvstændig enhed under Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Frivilligt Drenge Forbund, FDF, blev stiftet i 1902 af den unge arkitekt Holger Tornøe fra Frederiksberg og hans ven Ludvig Valentiner, der læste til præst. Frivilligt Pige Forbund, FPF, blev stiftet i 1952 af Signe Larsen og Willy Graversen fra Vanløse. De to forbund blev slået sammen til FDF/FPF. I 1994 blev de navnet forkortet til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. I år 2002 havde FDF 100 års jubilæum.

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske og det præger den måde vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, performance og friluftsliv udgør ofte den røde tråd.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever at mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. Det mener vi, er en god ballast at have med sig i voksenlivet.

Lederne i FDF er alle frivillige og ulønnede. Lederne gør alt for at møder, weekend ture osv. skal være det bedste for børn og unge, mange knokler flere dage om ugen og mange timer om året, men de gør det alle frivilligt! Landsforbundet har dog ansat en stab på ca. 12 sekretærer til at hjælpe kredse og distrikter med lokal lederuddannelsen samt videreudvikling af kredsenes arbejde og opstart af nye kredse. Hertil kommer en bysekretær og en friluftssekretær til at udvikle specielle områder af FDF-arbejdet.

Midt i København tæt på Rådhuspladsen ligger FDF Bycenter Rysensteen, der både er bycenter til udvikling af byarbejdet med bysekretæren i spidsen og lederuddannelsescenter for ledere fra hele landet.

FDF er ikke en del af den internationale spejderbevægelse, men samarbejder internationalt med kirkelige børne- og ungdomsorganisationer over hele verden gennem Te European Fellowship og World Conference.

Samtidig arbejder FDF med to-årige missionsprojekter med udveksling, oplysning og indsamlinger til hjælpe- og udviklingsprojekter i Den tredje Verden. Senest i Brasilien, Mellemøsten, Sydafrika og Cambodja.

ivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er Danmarks ældste og en af Danmarks største kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. FDF har mere end 32.000 medlemmer i 450 lokale kredse over hele landet og i Sydslesvig. Hver kreds er en selvstændig enhed under Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.
Frivilligt Drenge Forbund, FDF, blev stiftet i 1902 af den unge arkitekt Holger Tornøe fra Frederiksberg og hans ven Ludvig Valentiner, der læste til præst. Frivilligt Pige Forbund, FPF, blev stiftet i 1952 af Signe Larsen og Willy Graversen fra Vanløse. De to forbund blev slået sammen til FDF/FPF. I 1994 blev de navnet forkortet til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.
år 2002 havde FDF 100 års jubilæum.
Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske og det præger den måde vi er sammen på.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, performance og friluftsliv udgør ofte den røde tråd. 

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger på et kristent livssyn og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

På længere sigt er FDF et godt afsæt for personlig udvikling. Vi oplever at mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. Det mener vi, er en god ballast at have med sig i voksenlivet.
Lederne i FDF er alle frivillige og ulønnede. Lederne gør alt for at møder, weekend ture osv. skal være det bedste for børn og unge, mange knokler flere dage om ugen og mange timer om året, men de gør det alle frivilligt! Landsforbundet har dog ansat en stab på ca. 12 sekretærer til at hjælpe kredse og distrikter med lokal lederuddannelsen samt videreudvikling af kredsenes arbejde og opstart af nye kredse. Hertil kommer en bysekretær og en friluftssekretær til at udvikle specielle områder af FDF-arbejdet.
Midt i København tæt på Rådhuspladsen ligger FDF Bycenter Rysensteen, der både er bycenter til udvikling af byarbejdet med bysekretæren i spidsen og lederuddannelsescenter for ledere fra hele landet.
FDF er ikke en del af den internationale spejderbevægelse, men samarbejder internationalt med kirkelige børne- og ungdomsorganisationer over hele verden gennem Te European Fellowship og World Conference.
Samtidig arbejder FDF med to-årige missionsprojekter med udveksling, oplysning og indsamlinger til hjælpe- og udviklingsprojekter i Den tredje Verden. Senest i Brasilien, Mellemøsten, Sydafrika og Cambodja.

Hvad laver vi?

Natur og friluftsliv

I FDF spiller friluftsliv en vigtig rolle – i alle aldersklasser. For puslinge og tumlinge betyder det for eksempel, at de går på opdagelse i naturen, bygger huler og lærer at tænde et bål. Som pilt eller væbner tager man måske på kanotur, klatrer i træer eller bruger naturens materialer til at lave flotte smykker. Seniorvæbnere og seniorer vil måske udfordre sig selv med overlevelsesture og adventure races, tage til andre lande for at opleve naturen dér eller hygge om bålet med lækker gourmetmad.

Musik

Sang og musik er noget af det, der kan sprede størst glæde. I FDF har vi vores egen sangbog, som vi bruger flittigt. Derudover kan vi også godt li’ at lege med musikken. Måske vil du opleve at spille stomp, hvor vi bruger koste, spande, poser og hvad vi ellers kan finde til at lave musik. I de ældre klasser opfører man måske en musical eller man kan tage på kursus og lære at spille guitar. Hvert andet år har vi for seniorvæbnere og seniorer en stor festival med masser af bands og god musik. Derudover er der en række musikkredse fordelt over hele landet. Her spiller medlemmerne musik hver uge, og man kan blandt andet lære at spille trompet, tromme eller trombone.

Leg, fantasi og opfinderi

At bruge vores fantasi er måske noget af det, vi er allerbedst til i FDF. Som pusling og tumling bruger vi meget tid på at lege – både inde og ude. Vi klæder os også ud, tager til månen i vores månefartøj og spiser astronautkage. Som pilt eller væbner vil du måske blive sendt på spionløb, hvor du som agent skal bryde koder for at fange spionen eller bygge en fed sæbekassebil med indbygget samtaleanlæg, så føreren kan tale med folkene i pitten. Kredsens seniorvæbnere og seniorer kan finde på at designe deres eget tøj, opfinde en fuldautomatisk pandekagevender eller give seniorrummet en makeover med maling og genbrugsguld.

Kristendom

FDF bygger på et kristent livssyn. Man behøver ikke at tro på Gud for at være med i FDF, men kristendommen er en del af FDF. I de små klasser vil man oftest møde det i form af historier og fortællinger, der har en kristen grundholdning. I de større klasser tager vi måske en snak om etik og moral, og om hvad meningen er med livet. Mange steder i landet tager den lokale kreds i kirke i forbindelse med børnegudstjenester, rockgudstjenester og andre alternative gudstjenesteformer, som vi, i FDF, naturligvis støtter op om. Vores kristne fundament betyder også, at vi har en holdning til, hvordan vi behandler hinanden. Der skal være plads til alle i vores fællesskab, vi mobber ikke og vi behandler hinanden med respekt.

FDFs formål

Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status.

Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Sammen med samværsformen i FDF skal de, i bund og grund, være med til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.

 

FDFs værdigrundlag

1. Det kristne menneskesyn

Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i.
FDF skal derfor møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted.

2. Leg og fantasi

Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet.
FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke.

3. Høre til i et fællesskab

Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil med andre. 
 FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn i samspil på tværs af alder og evner. 
Børn, unge og voksne er del af det samme fællesskab.

4. Ansvar for den verden, vi lever i/fælles forpligtelse

Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk.
FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarligheden.

5. Udholdenhed og robusthed

Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtigt omskiftelig verden.
Samtidigt er det en vigtig egenskab at kunne tage livet, som det kommer.
FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes.

6. Visioner og drømme

Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er istand til at drømme og få visioner. 
FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre.

7. Selvstændighed

Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse.
 FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, føle medansvar, kunne tale ud og tale for sig og deltage i demokratiske processer.

8. Brugbare færdigheder

Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre.
FDF skal via enkel levevis på lejre og ture, samt gennem aktiviteter give børn brugbare færdigheder.
Børn og unge skal mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges.