Bliv medlem!

Lær lidt mere om medlemsskabet inden vi skal lære dit barn at kende

Lær os kende

Som udgangspunkt, syntes vi at dit barn skal kigge forbi – før et medlemskab. Vi anbefaler at komme til et par møder, for at finde ud af om det er noget for barnet. Herefter kan vi tale om et medlemskab. Derfor forlanger vi heller ikke at barnet skal købe forbundsskjorte til det første møde (eller andet møde).

Tag fat i en leder for den klasse som dit barn skal gå i, så finder vi en løsning for en ny og sjov start for dit barn.

Se mere om klasserne.

Praktiske oplysninger

Dit barn skal være fyldt  6 år.

Der betales kontingent i kredsen. Medlemskabet koster fra 1/1-2021 kr. 150,- kvartårligt. Der betales den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Uanset hvornår dit barn starter er første opkrævning på de nævnte datoer.

Kontingentet dækker bl.a. aktiviteterne på de ugentlige mødeaftener, mens der betales for ture og lejre fra gang til gang.

Det nemmeste er at tilmelde sig til mødet om onsdagen. Tag fat i en af lederne, så hjælper vi med at oprette et medlemskab. Det er ikke noget der kræver særlig meget tid.

Betaling

Det er muligt at indbetale kredskontingent, weekends, sommerlejr og lignende direkte på kredsens konto. Betingelsen er at det klart fremgår af hvad det drejer sig om samt deltagers navn. Dette er meget vigtigt, da det ellers giver vores kasserer en del ekstra arbejde. Af hensyn til den sparsomme plads på et kontoudtog anbefales det at bruge forkortelser efterfulgt af navn på den person indbetalingen vedrører.

  • Kontingent = Kon [+navn]
  • Weekend = Wee [+navn]
  • Sommerlejr = Som [+navn]

Kredsens konto: Nordea 2129 – 0111 106 118

Kredsens Mobile pay: 49148

Har du yderligere spørgsmål omkring ovenstående så kontakt en af nedenstående personer:

Formand: Henrik Engqvist på tel. 22 49 65 32
Kredsleder: Line Larsen på tel. 22 15 37 98